Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. obsługi klientów w Urzędzie Gminy Chrząstowice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chrząstowice,

informuję, że aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo klientom, jak również pracownikom Urzędu Gminy Chrząstowice, od 29.06.2020 r. wprowadzono następujące zasady przyjmowania klientów:

1. Podczas obecności w urzędzie pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania odległości 1,5 m od innych przebywających w nim osób oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.

2. Kasa znajduje się z tyłu budynku i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30  do 15:00
środa od 7:30 do 15:00           
piątek od 7:30 do 13:00

z przerwą od 13:00 do 14:00.

Rekomendujemy dokonywanie wpłat kartą lub przelewem bankowym.

 

3. Z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego i koniecznego minimum. W sprawach niewymagających natychmiastowego załatwienia i osobistej wizyty w urzędzie prosimy o kontakt telefoniczny z poszczególnymi pracownikami - lub mailowy:

4. Proszę i zachęcam do poprzedzającego osobistą wizytę w urzędzie kontaktu telefonicznego z pracownikiem referatu, w którym załatwiają Państwo sprawę. Usprawni to obsługę, a jednocześnie pozwoli na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Gminy Chrząstowice proszę o wyrozumiałość.

 

Wszystkie informacje na temat bieżącej sytuacji można śledzić na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

 

 

Wersja XML