Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co zrobić z gruzem i odpadami po remoncie?

Prosimy o niewrzucanie gruzu i odpadów poremontowych do pojemników z szarą klapą przeznaczonych na odpady zmieszane!

Firma Remondis Opole Sp. z o. o. świadcząca usługę w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy, nie będzie odbierać odpadów zmieszanych, jeśli w pojemniku znajdą się wyżej wymienione odpady. Jeśli w trakcie opróżniania dojdzie do uszkodzenia pojemnika zawierającego niewłaściwą frakcję odpadów, kosztem wymiany pojemnika zostanie obciążony właściciel nieruchomości. 

Gruz i odpady poremontowe w ilości do 150 kg właściciel nieruchomości może raz w roku nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b.

W przypadku posiadania większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy bezpośrednio w firmie Remondis zamówić na własny koszt odpowiedni kontener lub pojemnik typu Big – Bag.

Poniższe zdjęcia obrazują, w jaki sposób NIE NALEŻY składować gruzu i odpadów poremontowych:

 

 

 

 

Wersja XML