Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach

Lędziny-tablica.jpeg

 

W lipcu 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach. Inwestycja o wartości całkowitej 689 582,90 zł jest dofinansowana w 70 % z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach” ma zostać przebudowana droga na odcinku 350 m, tj. od skrzyżowania z ul. Ozimską do skrzyżowania z ul. Kopernika. Roboty będą polegać m.in. na wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5-5,5 m oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej, (po prawej stronie wjeżdżając od ul. Ozimskiej do skrzyżowania z ul. Poziomkową, a następnie po lewej stronie), a także wykonaniu zjazdów do posesji, miejsc postojowych naprzeciw kościoła i montażu wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Poziomkową.

Przebudowa drogi przyczyni się m.in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwiększenia komfortu w komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą to czerwiec 2021 r.

 

Wersja XML