Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WAŻNE! Zbiórka odpadów rolniczych – 2.10.2020 r.

Ważne!!!Zbiórka odpadów rolniczych! Informujemy, iż w dniu 02.10.2020 r. będą zbierane odpady rolnicze tylko i wyłącznie od rolników, którzy w 2019 r. złożyli odpowiednie wnioski w czasie trwania naboru..png

 

Informuję, iż termin zbiórki odpadów rolniczych z terenu gminy Chrząstowice (zgodnie ze złożonymi w 2019 r. wnioskami) został ustalony z Wykonawcą zadania na 2 października 2020 r. w godz. 8-14. Zbiórka odbędzie się na terenie gminnej nieruchomości o nr 244/59 k.m. 5 przy ulicy Chrząstowickiej w miejscowości Dębie (mapka poglądowa lokalizacji zbiórki została załączona do ogłoszenia). Każdy rolnik jest obowiązany do dostarczenia wytworzonych odpadów w miejsce zbiórki we własnym zakresie Jeśli Wykonawca zadania nie zdąży odebrać wszystkich odpadów w podanym terminie, będzie można dodatkowo przekazać odpady w dniu 5.10.2020 r.

Przypominamy, iż rolnicy posiadający gospodarstwo powyżej 75 ha, czyli podlegający pod wpis w BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadam), którzy będą uczestniczyć w w/w zbiórce odpadów, będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO. W związku z tym zobowiązani są oni do utworzenia i zatwierdzenia w systemie BDO karty przekazania odpadów przed zaplanowaną na 2.10.2020 r. zbiórką odpadów rolniczych.

Wszystkie odpady muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń, siatki i sznurki mogą być zapakowane do worków typu big-bag, folie - związane sznurkiem.

Na miejscu odpady dostarczone przez każdego rolnika będą ważone przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone podpisanymi protokołami odbioru.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 774110410.              

 

                                                                  Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Jak dojechać na miejsce zbiórki? Mapka poniżej.

JPEGmapka.jpeg (206,82KB)
PDFmapka.pdf (2,29MB)
 

                                                                                                           

Wersja XML