Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 20 - zawyją syreny

W dniach 06-09.10.2020 roku odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 20 z wykorzystaniem systemu alarmowania ludności. W trakcie ćwiczenia odbędzie się sprawdzenie procedur ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W dniu 06.10.2020 r. w godz. 8.00 – 10.00 przewidziane jest uruchomienie na terenie Gminy Chrząstowice syren alarmowych zlokalizowanych przy remizach Ochotniczych Straży Pożarnych (Chrząstowice, Daniec, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice i Suchy Bór) sygnałami „Ogłoszenie alarmu” a następnie „Odwołanie alarmu:

- „Ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

- „Odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Wersja XML