Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice – w roku 2020”, umowa dotacji Nr 294/2020/G-09/OZ-ZOA-D z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła  10 717,92 zł w tym:

  1. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w w Warszawie oraz Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 5789,00 zł.
  2. Udział własny mieszkańców wyniósł 4928,92 zł.

 

Wersja XML