Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 20.10.2020 r. o konsultacjach społecznych

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 

Wójt Gminy Chrząstowice

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr 269.2020 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 20 października 2020 r. (do pobrania w załączeniu).

Chrząstowice, 20 października 2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

PDFZarządzenie nr 269.2020.pdf (214,81KB)
PDFFormularz zgłaszania uwag i wniosków.pdf (168,19KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag i wniosków.docx (14,34KB)
PDFProjekt uchwały.pdf (337,66KB)
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.pdf (130,56KB)
 

 

Wersja XML