Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dot. zawieszenia zajęć stacjonalnych w szkołach

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH DO 29 LISTOPADA 2020 R.

DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Od poniedziałku 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Bez zmian pracują przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego.

OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Od poniedziałku 9 listopada br. szkoły podstawowe zapewniają funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

PDFKOMUNIKAT WÓJTA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ.pdf
 

 


 

 

 

Wersja XML