Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym, Dębska Kuźnia dz. nr 142/1

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

- nr 142/1, pow. 0,0052 ha, karta mapy 5, obręb Dębska Kuźnia, KW nr OP1O/00077546/4.

Działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a jedynie może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek nr 129/2 i 606/130.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXV/229/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 2, poz. 30 z dnia 14 stycznia 2010 r., teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami R1. Symbol R1 oznacza tereny produkcji rolnej z zabudową rolniczą. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 4.700,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, działek nr 129/2 i 606/130.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 23 listopada 2020 r. do dnia 13 grudnia   2020 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 04 stycznia 2021 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML