Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym, nr 1387/14, Chrząstowice

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

- nr 1387/14, pow. 0,1338 ha, karta mapy 4, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami MN-14 i ZRr. Symbol MN-14 stanowi tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a symbol ZRr stanowi tereny zieleni urządzonej, przywodnej, rezerwowane pod budowę i rozbudowę ponadgminnych dróg publicznych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 24 listopada 2020 r. do dnia 14 grudnia 2020 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 05 stycznia 2021 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML