Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, Chrząstowice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- działka nr 484/121, pow. 2,3030 ha, karta mapy 2, obręb Chrząstowice,

- działka nr 127, pow. 0,2580 ha, karta mapy 2, obręb Chrząstowice,

- działka nr 128, pow. 1,4190 ha, karta mapy 2, obręb Chrząstowice,
KW nr OP1O/00077543/3,

na rzecz firmy Solar Power 100 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Jana Kochanowskiego 1/2, celem posadowienia na nich elektrowni fotowoltaicznych.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie bezprzetargowym, na czas 29 lat na podstawie Uchwały Nr XXI.163.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 listopada 2020r,

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 2868 z dnia 09 grudnia 2015 r. teren, na którym położone są przedmiotowe działki oznaczony jest symbolem PU-6, co oznacza tereny planowane obiektów produkcyjno – usługowych, składów i magazynów.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Czynsz dzierżawny wynosić będzie kwotę 3.300,00 zł netto miesięcznie i płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca.

Czynsz dzierżawny corocznie waloryzowany będzie wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, podawanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML