Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach w związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planowaną realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”,  informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria ogłoszone w programie o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do  Ośrodka Pomocy Społecznej w  Chrząstowicach do dnia 21 grudnia 2020 roku.

DOCXANKIETA-OPIEKA WYTCHNIENIOWA.docx (19,72KB)

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2021 Programu znajdują się w na stronie internetowej: www.gov.pl
 

 

Wersja XML