Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na bezpłatną mammografię w Opolskim Centrum Onkologii

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu ul. Katowicka 66A  zaprasza Panie na bezpłatną mammografię przesiewową, finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nie trzeba mieć skierowania!

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat  (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniające jedno z poniższych kryteriów:

wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy  z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny - u matki, siostry lub córki, mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2).

Programem badań profilaktycznych nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym z powodu raka piersi.

 

Panie objęte programem, zapraszamy codziennie w godz. 8.00 – 14.30,

we wtorki w godz.  8.00 -17.30 

Na badanie należy zgłosić się do REJESTRACJI (Nowy Pawilon z zielonymi oknami)

z dowodem osobistym.

 

Panie, które nie są objęte programem czyli mają 40 lat życia i te które ukończyły 69 lat, powinny regularnie zgłaszać się do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi – bez skierowania!

 

Wizytę do Poradni Profilaktyki Chorób Piersi można umówić telefonicznie.

Telefon do REJESTRACJI  77 441 6007 lub 77 441 6008

https://nowa.onkologia.opole.pl/kontakt

 

Wersja XML