Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Zabytek zadbany"

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

 

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:
a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
c) Adaptacja obiektów zabytkowych,
d) Architektura i budownictwo drewniane,
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

 

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 r. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Szczegółowe informacje wraz z pełnym regulaminem konkursu i kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie NID pod adresem:

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=4426

Wersja XML