Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekaż 1% organizacjom działającym na terenie gminy Chrząstowice

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na cele  organizacji pozarządowych, które działają na naszym terenie i na rzecz mieszkańców gminy Chrząstowice.

Dlaczego warto przekazać swój jeden procent Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP)? Sami decydujemy, której organizacji chcemy udzielić wsparcia. Nie ponosimy w związku z tym żadnych kosztów. Wpływ z 1% umożliwia organizacjom realizację wielu inicjatyw społecznych, sportowych czy kulturalnych. Każdy z nas może przekazać 1% OPP przy okazji wypełnienia zeznania podatkowego.

Jak przekazać swój 1%?

1. Wybierz Organizację Pożytku Publicznego z listy organizacji uprawnionych do otrzymania 1% wraz z numerem KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego).

2. Wpisz w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” na końcu formularza PIT-36, PIT36L, PIT-37 lub PIT-38 numer KRS organizacji oraz kwotę jaką chcesz jej przekazać.

Uzupełnij rubrykę „Cel szczegółowy” jeśli organizacja posiada KRS centralnie - np. w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wpisujemy numer 0000116212 oraz odpowiedni adres jednostki (w rubryce: Cel szczegółowy). W przypadku pozostałych organizacji wystarczy numer KRS, nie trzeba podawać nazwy organizacji ani adresu jej siedziby.

WYKAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE ORAZ NA RZECZ NASZYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRYM MOŻNA PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU:

OSP Chrząstowice

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 1, KRS 0000116212

OSP Daniec

46-053 Daniec ul. Dąbrowicka 3 a, KRS 0000116212

OSP Dębie

46-053 Dębie ul. Zielona 1, KRS 0000116212

OSP Dębska Kuźnia

46-053 Dębska Kuźnia ul. Kolonia 12, KRS 0000116212

OSP Falmirowice

46-053 Falmirowice ul. Wiejska 37, KRS 0000116212

OSP Suchy Bór

46-053 Suchy Bór ul. Pawlety 66, KRS 0000116212

Opolski Klub Karate Kyokushin KRS 0000076947

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów

KRS 0000311760
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim KRS 0000017757

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa Daniec

KRS 0000798508

 

 

Kwota nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wypełniony PIT składamy we właściwym urzędzie skarbowym, który za nas przekazuje 1% na konto wskazanej organizacji. 

Zeznania podatkowe można złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym lub elektroniczne korzystając ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Szczegółowe informacje dot. 1% znajdują się na portalu internetowym www.ngo.pl

 

Wersja XML