Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin oraz stawki opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych

Przypominamy, że administratorem cmentarzy w Chrząstowicach, Lędzinach i Suchym Borze jest Urząd Gminy Chrząstowice. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem korzystania z tych miejsc:

UCHWAŁA NR XXII.169.2020 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Chrząstowice

Prosimy pamiętać, że wykopanie i wymurowanie grobu, pochowanie innej osoby w istniejącym grobie, podjęcie prac budowlanych, renowacyjnych i brukarskich przez osoby fizyczne i inne podmioty działające na ich zlecenie, postawienie ławki przy grobie lub innej architektury czy posadzenie krzewów w obrębie przejścia między grobami wymaga zgody administratora cmentarza.

Uregulowano też maksymalne wymiary:

1) grobów murowanych:

a) pojedynczych: szerokość 1,10 m, długość 2,30 cm,

b) podwójnych: szerokość 2,0 m, długość 2,30 cm,

c) grobowców: szerokość 2,20 m, długość 2,30 cm;

2) szerokość przejścia między grobami: do 0,60 m.3.

Przed ustawieniem grobowca, projekt planowanego nagrobka należy zatwierdzić z administratorem

W przypadku przekroczenia standardów, administrator ma prawo do usunięcia nagrobka.

 

Informujemy, że zmianie uległy opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chrząstowice. Aktualnie wynoszą one:

1) za rezerwację miejsca na okres 20 lat pod:

a) grób zwykły pojedynczy i urny ziemne – 500,00zł netto + należny podatek VAT,

b) grób zwykły ziemny głębinowy lub podwójny – 800,00zł netto + należny podatek VAT,

c) grób murowany –grobowiec – 1500,00zł netto + należny podatek VAT;

2) za zagospodarowanie otoczenia grobu – 50,00zł/m2 netto + należny podatek

Przedłużenie opłaty na kolejne 20 lat wynosi 100% opłaty obowiązującej określonej w§ 1

UCHWAŁA NR XXII.170.2020 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych

 

Dodatkowe informacje - tel. 77 4110408, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

 

Wersja XML