Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice
ul. Dworcowa 38 (w budynku Urzędu Gminy)
tel. 77 4219220
Kierownik OPS w Chrząstowicach – Jolanta Kozubska


Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
- w poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30
- w środę od godz. 7.30 do 17.00
- w piątek od godz. 7.30 do 14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


Poza udzielaniem pomocy finansowej Ośrodek pomaga również w postaci pracy socjalnej. Pracownicy socjalni kompletują dokumentację o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, o emeryturę, rentę.


Ośrodek zajmuje się również przemocą w rodzinie - uruchamiana jest niebieska linia, problemami z alkoholizmem i narkomanią. Pomaga w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw, z którymi niejednokrotnie rodziny sobie nie radzą, nie wiedzą gdzie maja się udać. Zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi. Współpracuje z kuratorami sądowymi, z Domami Dziecka, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Caritasem itp. Każdy sygnał od osób postronnych jest natychmiast sprawdzany, pracownicy Ośrodka starają się dbać, aby dzieciom i osobom sędziwego wieku, samotnym nie działa się krzywda, zwłaszcza w rodzinach z problemem alkoholowym. W okresie zimowym w miarę swoich możliwości Ośrodek zaopatruje rodziny w opał.

 

W 2003 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączył się również do "Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego". Żywność ta jest rozdawana rodzinom najbardziej potrzebującym.


Ośrodek zajmuje się również zbiórką zbędnych mebli, art. gospodarstwa domowego, które są przekazywane rodzinom ubogim. Każdego roku w grudniu organizowana jest wigilia dla osób samotnych.


Ośrodek pomaga wyjść rodzinom z trudnych sytuacji życiowych, służy pomocą w rozwiązaniu ich problemów, a czasem zwyczajnie wysłucha.

Wersja XML