Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz organizacji i kontakt

I. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą w gminie Chrząstowice:

1. Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach

2. OSP Chrząstowice

3. OSP Daniec

4. OSP Dębie

5. OSP Dębska Kuźnia

6. OSP Falmirowice

7. OSP Suchy Bór

8. 1. FC Chronstau-Chrząstowice

9. LZS Unia Raszowa – Daniec

10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Zarząd  Gminny + 8 kół  terenowych

11. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

12. Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

14. Stowarzyszenie Monar w Zbicku

15. Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu

16. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

17. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

18. Fundacja Flexi Mind

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

20. Klub Siatkarski Volley Chrząstowice

21. Klub sportowy "ZRYW" Chrząstowice

 

II. Ewidencja organizacji pozarządowych z siedzibą poza gminą Chrząstowice, działających na rzecz jej mieszkańców:

1. LKS Ziemia Opolska

2. Polski Związek Niewidomych – Rejon Opole

3. Opolski Klub Karate Kyokushin w Opolu

5. Stowarzyszenie Kalejdoskop Tarnów Opolski

6. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Ozimku

 

III. Status organizacji pożytku publicznego posiadają:

1) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu

2) Stowarzyszenie Monar w Zbicku

3) Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

 

Z ramienia Urzędu Gminy Chrząstowice, osobą wyznaczoną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest Anna Kurc. Kontakt: tel. 774110417, e-mail:

 

Dane kontaktowe:

Lp.

Nazwa organizacji

Adres organizacji

E-mail

Osoba do kontaktu

1.

Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38

fciecior@chrzastowice.pl

 

Florian Ciecior

 

2.

OSP Chrząstowice

46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 1

ospchrzastowice@o2.pl

Tomasz Kowalczyk

3.

OSP Daniec

Daniec ul. Dąbrowicka 3 a

Łukasz Glensk

4.

OSP Dębie

Dębie ul. Zielona 2

 

Tomasz Kurc

5.

OSP Dębska Kuźnia

Dębska Kuźnia ul. Kolonia 12

 

Mirosław Pasoń

6.

OSP Falmirowice

Falmirowice ul. Wiejska 37

Janusz Hasterok

7.

OSP Suchy Bór

Suchy Bór ul. Pawlety 66

Łukasz Nowak

8.

1. FC Chronstau-Chrząstowice

Chrząstowice ul. Ozimska 3a

 

Mateusz Walecko

 

9.

LZS Unia Raszowa – Daniec

Daniec ul. Dębskiej Kuźni 11

Artur Porada

10.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim –  Zarząd  Gminny

 

 

 

 

 

 

Irena Łysy-Cichon

11.

Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki w Dębiu

Dębie ul. Wiejska 4

 

Teresa Miketa

12.

Stowarzyszenie Przyszłość Chrząstowic

46-053 Chrząstowice ul. Ozimska 3 a

 kontakt@przyszlosc-chrzastowic.pl

Artur Cebula

13.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

Suchy Bór ul. Szkolna 2/2

510191949

Joanna Kasprzak-Dżyberti

 

14.

Stowarzyszenie Monar w Zbicku

Zbicko Lędziny ul. Leśna 2

Roman Piniaś

15.

Stowarzyszenie Ochrony Poloników Niemieckich  w Dębiu

Dębie ul. Raszowska 24

Maria Kalczyńska

16.

Stowarzyszenie Opolskie Centrum Profilaktyki Środowiskowej

45-240 Opole

ul. Wiejska 111

tel. 795257934

Monika Grad

17.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach

46-053 Chrząstowice  ul. Ozimska  1A

774219066

 

18.

Fundacja Flexi Mind

Dębska Kuźnia

ul. Ozimska 12

www.fleximind.pl

774548667

502533647

Iwona Niedojadło

 

19.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni Dębska Kuźnia, ul. Kolonia 8 debskakuznia@wp.pl Przemysław Nijakowski

 

20.

 

Klub Siatkarski Volley Chrząstowice Suchy Bór, ul. Pawlety 26 volleychrzastowice@gmail.com Bartłomiej Baniak

 

21.

 

Klub Sportowy "ZRYW" Chrząstowice

Chrząstowice,         ul. Olimpijczyków 8

zarzad@zryw.org Artur Cebula
Wersja XML