Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Opolskie dotacje z PO WERem” - wsparcie młodzieży w zakładaniu działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest realizatorem projektu „Opolskie dotacje z PO WERem”, którego celem jest wsparcie osób młodych, w wieku 18-29 lat w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od 19 marca 2021 r.

Zakładamy, że potrwa do 9 kwietnia 2021 roku. W przypadku złożenia zakładanej ilości wniosków w terminie wcześniejszym – termin naboru zostanie skrócony.

Zainteresowane wsparciem osoby zapraszamy na stronę projektu: www.dotacjepower.wup.opole.pl

 

Do kogo jest adresowany projekt

Wsparcie szkoleniowe

      •zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

      •wsparcie w pisaniu biznesplanu,

      •realizowane w formie zdalnej.

 

Planowany termin realizacji: maj 2021.

 

 Wsparcie finansowe - dotacja

            •dla 103 uczestników projektu,
            •w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN,
            •Wypłacane w kwocie brutto,

Planowany termin realizacji: od czerwca 2021.

 

Finansowe wsparcie pomostowe

            •Dla 103 uczestników projektu,
            •Przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
            •Maksymalna wysokość: 2100,00 zł/miesiąc,
            •Wypłacane w kwotach netto.

Zabezpieczenie

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz finansowego wsparcia pomostowego jest wniesienie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy dotyczącej jego przyznania. Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków mogą być:

 

Rekrutacja do projektu

Termin: 19 marca – 9 kwietnia 2021 r.

 

Brak opisu obrazka               Brak opisu obrazka

 

Wersja XML