Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program opieki nad zwierzętami na terenie gminy Chrząstowice

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2021

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2021 Gmina Chrząstowice zawarła z: Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno – Handlowych – Wielobranżowych „GABI”, z siedzibą w Żędowicach przy ul. Dworcowej 24.

Bezdomne zwierzęta umieszczane będą w schroniskach:

  1. Schronisko dla zwierząt, ul. 1 Maja 76, 42-676 Miedary;
  2. Fundacja SOS dla zwierząt ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2021 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 30.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-411-04-10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

Wersja XML