Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak się spisać - krótka instrukcja samospisu internetowego

 

Do formularza spisowego należy logować się wyłącznie poprzez stronę www.spis.gov.pl !!!

 1. numer PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki)
 2. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej –Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków oraz e-dowód
 3. adres email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu - metoda przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski
 1. Informację o formie własności mieszkanie (np. osoby/osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowej, gminy, zakładu pracy, towarzystwa budownictwa społecznego)
 2. Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2
 3. Sposób ogrzewania mieszkania (np. z sieci, centralne ogrzewanie indywidualne, piec)
 1. PESEL i data urodzenia członków gospodarstwa domowego
 2. Wykonywany zawód, rodzaj działalności i adres miejsca pracy

Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wersja XML