Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożyczki dla rolników indywidualnych z KOWR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchomił mechanizm udzielania pożyczek ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mienia zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

System udzielania pożyczek stanowi wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

 

Ulotka-informacyjna-str.-1.jpeg             Ulotka-informacyjna-str.-2.jpeg

Wersja XML