Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI sesja Rady Gminy Chrząstowice, 19.05.2021 r.

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Chrząstowice zwołanej na dzień 19.05.2021 r.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Turawska" w miejscowości Niwki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Chrząstowice.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Chrząstowice.
16. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Informuję, że w dniu 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Chrząstowice (sesja w trybie hybrydowym).

Z projektami uchwał, będącymi przedmiotem obrad, można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Transmisja: www.chrzastowice.esesja.pl

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Wersja XML