Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na wymianę kotłów udzielane przez Starostwo Powiatowe w Opolu

Powiat Opolski udziela mieszkańcom powiatu opolskiego, którzy są osobami fizycznymi, dotacji na wymianę węglowych kotłów c.o. na kotły ekologiczne.


Można składać wnioski o dotację na rok 2021.

 


Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego kotła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem pompy ciepła.

 


Podejmując decyzję o wymianie kotła c.o., należy w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, złożyć wniosek (druk wniosku), który będzie poddany weryfikacji, a w wyniku pozytywnej decyzji podpisana zostanie stosowana umowa.
 Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:

lub


 


Szczegółowe informacje: 77 54 15 144 oraz na stronie internetowej powiatu opolskiego: www.powiatopolski.pl

Wersja XML