Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt przyjmowania wniosków w Programie Czyste Powietrze

 

W Urzędzie Gminy Chrząstowice funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, I p. pokój nr 12

 

MAJ 2023

02.05.2023 r. (wtorek)

8:00-11:30

05.05.2023 r. (piątek)

9.00-14.00

09.05.2023 r. (wtorek)

9:00-14.00

12.05.2023 r. (piątek)

9:00-14.00

15.05.2023 r. (poniedziałek)

9.00-14.00

16.05.2023 r. (wtorek)

11.00-14.30

19.05.2023 r.(piątek)

9.00-14.00

22.05.2023 r. (poniedziałek)

9:00-14.00

23.05.2023 r. (wtorek)

12:00-15:30

29.05.2023 r. (poniedziałek)

9:00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 411-04-00 oraz e-mail:

 

Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie gmina Chrząstowice zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 31 maja 2021 r.

Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE OD 2023 R.

Aby uzyskać podstawowe dofinansowanie należy mieć dochód nie większy niż 135 tys. zł na podstawie ostatnio rozliczonego PIT-u i być właścicielem domu jednorodzinnego/ wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z odrębną księgą wieczystą.

Aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania dochód na członka gospodarstwa domowego w roku 2020 nie może przekroczyć 1894 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 2651 zł ( dla gospodarstw jednoosobowych) na podstawie zaświadczenia wydawanego na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

W przypadku, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – do 1090 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1526 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wówczas można starać się o najwyższy poziom wsparcia.

Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców:

(gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora)

(Kotły zgazowujące drewno. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.)

Wniosek o dofinansowanie można składać na inwestycje rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy temu (liczy się data pierwszej faktury) lub takie, które dopiero planujemy wykonać.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z gminnymi dofinansowaniami oraz z ulgą termomodernizacyjną.

 

Pomagamy dopełnić wszystkich formalności.

 

Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Program Czyste Powietrze | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (wfosigw.opole.pl) zostały zamieszczone dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez Beneficjentów przedsięwzięć.

Ogólnopolski ranking gmin: roczny-ranking-gmin-01072022.pdf (579,29KB)
Jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków, Gmina Chrząstowice zajmuje 149 miejsce na 625 gmin, które przystąpiły do programu.149. Na 2154 budynków, od 1.04.2021 do 31.03.2022 złożono 116 wniosków.

 

Czyste Powietrze Plus – na czym polega nowy program?

Czyste Powietrze Plus zakłada m.in. prefinansowanie do 50% kwoty, a także przyspieszoną ścieżkę otrzymania dotacji. Istotą tego programu jest przedpłata, czyli uruchomienie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze+ mogą skorzystać beneficjenci tylko podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Warunkiem, który muszą spełnić przyszli beneficjenci jest przesłanie wymaganych załączników, tzn.:

Po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, na konto bankowe zostanie przesłane 50% wartości dotacji jako część wynagrodzenia dla firmy wykonawczej. 

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Po zakończeniu wszystkich prac, wnioskodawca powinien złożyć końcowy wniosek o płatność uwzględniająca ostateczną fakturę i protokół odbioru. Druga część dotacji ma być wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu. 

 Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać?

DOFINANSOWANIE.jpeg

DOFINANSOWANIE 2.jpeg

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Wersja XML