Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze

Gmina Chrząstowice podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Została także już podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu.

Inwestycja o wartości całkowitej 320 266,50 zł jest dofinansowana w 50 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

tablica.jpeg

 

W ramach zadania ma zostać przebudowana droga na odcinku 245 m, tj. od skrzyżowania z ul. Pawlety do skrzyżowania z kolejnym odcinkiem drogi ul. Wrzosowej. Roboty będą polegać m.in. na budowie kanału technologicznego, wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu na szerokość 5 m oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego na szerokość 3 m (po prawej stronie wjeżdżając od ul. Pawlety), a także wykonaniu zjazdów do posesji i wykonaniu progu zwalniającego.

Przebudowa drogi przyczyni się m.in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni, zwiększenia komfortu w komunikacji oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową z wykonawcą to listopad 2021 r.


 

W listopadzie 2021 r. została zakończona realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze”.

Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

Wersja XML