Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie” - zaproszenie do projektu

Brak opisu obrazka

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w ramach realizacji projektu pn. „Zmień styl życia i sięgnij po zdrowie” zaprasza na bezpłatne świadczenia medyczne w kierunku nadwagi, otyłości i cukrzycy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród mieszkańców miasta Opola i powiatu opolskiego świadomości w zakresie ryzyka zachorowania na cukrzycę, z powodu nadwagi i otyłości oraz poziomu wiedzy na temat sposobów redukcji czynników ryzyka choroby.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób w wieku 6-65 lat, a w jego ramach przewiduje się przeprowadzenie świadczeń w następującym zakresie:

I ETAP BADANIA PRZESIEWOWE

Indywidualne badania diagnostyczne: wizyta w gabinecie w Opolu lub stacjonarnie w swoim zakładzie pracy:

- pomiar wzrostu i masy ciała celem określenia wartości wskaźnika BMI,

- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

- pomiar obwodu talii.

 

II ETAP multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością pod okiem zespołu multidyscyplinarnego, obejmująca 3 komponenty:

- dietetyczny – dietoterapia otyłości trwająca nie krócej niż 3 miesiące;

- aktywności fizycznej indywidualnej i grupowej – zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń, które pozwolą zmniejszyć masę ciała oraz rozwinąć potrzebę podejmowania aktywności fizycznej;

- interwencji behawioralnych, indywidualne konsultacje z psychologiem – to kolejny ważny element wsparcia multikomponentowej interwencji, pozwalający uczestnikom na dokonanie zmiany w prowadzeniu dotychczasowego trybu życia oraz umacnianie motywacji do działania;

- wizyty kontrolne, monitorujące i podsumowujące udział w projekcie.

 

Badania przeprowadzane są w gabinecie w Opolu przy ul. Wygonowej 81/10.

 

Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać kontaktując się mailowo bądź pod numerem telefonu podanym. Jest to program unijny, który wymaga wypełnienia przez uczestnika dokumentacji podczas badania.

 

 

 

Wykonawca I ETAPU BADAŃ PRZESIEWOWYCH:

„Bądź zdrów” Poradnia żywieniowo dietetyczna Weronika Szumlak

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działania 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych.

 

Wersja XML