Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska”

Brak opisu obrazka

W imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska”, który realizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II, umowa nr RPOP.05.01.00-16-0004/19-00  z dnia 18.08.2020 r.

Konkurs trwa do 15 września 2021 roku.

Zgłosić można fotografie przedstawiające lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz działania związane z ochroną przyrody.

Kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem konkursu można znaleźć poniżej.

DOCXKarta zgłoszeniowa konkurs fotograficzny.docx
PDFRegulamin konkurs fotograficzny.pdf
 

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie internetowej Aglomeracji Opolskiej: www. aglomeracja-opolska.pl

Wersja XML