Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działaj lokalnie 2021 - nabór wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Karina Dinozaurów” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy

„Działaj Lokalnie 2021”

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt, aktywizujący lokalną społeczność, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie max. 3 000,00 zł. na realizację projektów, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców,

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.

- będą realizowane między 1 września – 31 grudnia 2021 r.

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl  w dniach 30.06.2021 r. – 30.07.2021 r.

 

Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 16 000,00 zł.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.krainadinozaurow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 Szkolenia dla wnioskodawców w biurze LGD:

8 lipca 2021 o godz. 10:00

15 lipca 2021 o godz. 15:30

 

Konsultacje indywidualne:

w godz. 15:00 -18:00 w każdy poniedziałek w trakcie trwania naboru

 

Kontakt z koordynatorem:

Karina Mrozek

tel. +48 77 465 12 13

 e-mail: krainadino@onet.eu

 

PDFOgłoszenie o Lokalnym Konkursie Grantowym -Działaj Lokalnie 2021.pdf (167,24KB)
 

Wersja XML