Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek właścicieli budynków

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek zgłosić istniejące źródło ciepła w ciągu 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza  poprzez wymianę starych kotłów grzewczych. System umożliwi przekaz o aktualnych programach finansowania wymiany pieców.

Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, samodzielnie przez internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
2) w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice (druki deklaracji do pobrania w urzędzie lub poniżej).

PDFdeklaracja-A-30.06.2021.pdf (253,49KB)
PDFdeklaracja-B-30.06.2021(2).pdf (283,25KB)

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Wójt wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku „starych” źródeł termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymana deklaracji od właściciela budynku.  

Wersja XML