Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na usuwanie azbestu - termin do 16.07.2021 r.

UWAGA PRZEDŁUŻENIE 

NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU 2021!!!

 

Gmina Chrząstowice zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych, jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. Pozostałe koszty zadania ponosi wnioskodawca.

Przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w przypadku dużego zainteresowania wśród mieszkańców, ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy tego zadania. Warunkiem realizacji zadania będzie również uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.

         W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych dofinansowaniem w terminie do 16.07.2021 r.  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 774110410.

Wersja XML