Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni

logo właściwe.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 

 

Przebudowa budynku świetlicy POD LIPAMI w Dębskiej Kuźni

W czerwcu  zakończono realizację zadania związanego z przebudową budynku usługowo-mieszkalnego w Dębskiej Kuźni przy ul. Kolonia 12 na funkcjonalną świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym. W ramach inwestycji wykonano m.in. konstrukcję dachu wraz z nowym pokryciem dachowym, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a budynek docieplono. Wymienione zostały instalacje, m.in.: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza, gazowa, a na dachu zamontowano ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto zrealizowano roboty wykończeniowe wewnątrz budynku oraz zakupiono wyposażenie świetlicy, m.in. 15 stołów, 70 krzeseł, projektor multimedialny oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego. Wartość inwestycji to ok. 800 tys. zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Wersja XML