Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Daniec

Pierwsza wzmianka o Dańcu pochodzi z roku 1297, kiedy to w 16 września biskup wrocławski Jan III, ustanowił parafię raszowską i przyłączył do tego kościoła kilka wsi, między innymi "Mokrodaniecz".

W 1312 roku Daniec obejmował 30 łanów flamandzkich. Książę Bolesław Opolski nadał Mokridencz rycerzowi Albertowi Barch w nagrodę za jego wierną służbę.

W roku 1476 wójt dziedziczny ze Skorogoszczy był równocześnie panem dziedzicznym Dańca. W 1534 roku liczył Daniec 21 łanów i stanowił własność książęcą. Według urbarza z 1566 roku Daniec liczył 23 ludu. Palono tam smołę, trudniono się bartnictwem, mieszkańcy posiadali 514 barci. Adam Czigan był wówczas sołtysem, a wieś nazywała się Mokrzydanecz. Mokrym Dańcem nazywano wieś od czasów Fryderyka Wielkiego, aby ją odróżnić od Suchego Dańca w okręgu strzeleckim. Tutejsi chłopi natrafiali często na swych polach na ślady prehistoryczne. Te cenne znaleziska można oglądać w Regionalnej Izbie Muzealnej im. Konrada Mientusa, nieżyjącego już pasjonata i znanego w całym województwie dziejopisarza danieckiej ziemi.

Przez stulecia w Dańcu pracowały dwa młyny wodne. Nie istnieje już młyn na rzece Suchej, będący własnością rodzin: Widera, Czebulla, Golsch. Drugi młyn - młyn Mendego, zwany też Młynem Niemieckim (Deutschmülle) był napędzany przez rzekę Jemielnicę. Posiadał dwa niemieckie i dwa amerykańskie przełożenia i należał do największych na Śląsku. W 1881 roku jego właścicielem był Josef Augustyn. Przy młynie funkcjonował tartak i papiernia. Do dziś młyn ten stoi przy drodze w kierunku Ozimka.

Pierwsza szkoła daniecka zbudowana została w 1784 roku, była drewniana i kryta gontem. Około sto lat później wybudowano nową szkołę, która służyła do 1913 roku. Trzecią szkołę i dom nauczyciela postawiono w 1913 roku za 20 tysięcy marek. Podczas frontu spalono szkołę, dom nauczyciela i przedszkole. Szkoła została odbudowana w 1949 roku. Obecnie funkcjonuje jako Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym.

W 1830 roku w Dańcu było 70 domów, 548 mieszkańców (5 ewangelików, 4 Żydów), 5 rzemieślników. Stała leśniczówka, a nad rzeką Jemielnicą fabryka papieru, która spaliła się w 1875 roku. Żyło tu 5 rzemieślników.

W 1865 roku daniecka powierzchnia wynosiła 2200 mórg, funkcjonowały 2 młyny i królewska leśniczówka. Mieszkało tu 679 osób (658 katolików, 9 ewangelików, 4 Żydów). Żyli w 78 domach mieszkalnych.

Przed laty Daniec słynął z rodzinnej orkiestry Fillów, po której pamiątki można obejrzeć w danieckiej Izbie Muzealnej.

W 1982 roku, dzięki parafianom i ks. Hubertowi Szdzuyowi, powstał w Dańcu kościół pw. św. Józefa. Stanął na miejscu drugiej danieckiej szkoły, wybudowanej tu w 1870 roku. Pierwszą mszę świętą 1 listopada 1982 roku odprawił ks. biskup Wieczorek. Wspólnie z Raszową Daniec tworzy jedną parafię.

Mieszkańcy Dańca zajmują się przeważnie uprawą roli i rzemiosłem. W latach 80-tych powstał i działa do dziś Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Powstają też małe zakłady rodzinne: sklepy wielobranżowe, firmy usługowe. Funkcjonuje tu również prywatna piekarnia.

W 1995 roku uczniowie danieckiej szkoły rozsławili swą wieś na arenie ogólnopolskiej dzięki doskonałej drużynie piłkarskiej, która zajęła 4 miejsce w Turnieju "Piłkarska Kadra Czeka" w skali kraju. Przy szkole podstawowej działa zespół taneczny „Flesz", reprezentujący gminę podczas przeglądów zespołów artystycznych powiatu i województwa opolskiego, a także podczas konkursów na szczeblu krajowym.

Na terenie miejscowości działają takie organizacje jak Ochotnicza Straż Pożarna i koło DFK, które wspólnie z Radą Sołecką współpracują i organizują wiele imprez, festynów i spotkań okolicznościowych, w tym tych o charakterze regionalnym, jak dożynki czy wodzenie niedźwiedzia, co przyczynia się do zachowania lokalnej tradycji.

Pod hasłem "Tradycja kulturowa - współpraca i rozrywka" w 2003 roku sołectwo przystąpiło do programu "Odnowy wsi". Mieszkańcy w ramach programu przystąpili do rozbudowy klubu wiejskiego. Środki na realizację tego zadania zostały pozyskane również z Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz z Urzędu Gminy Chrząstowice. Do dziś wykorzystując środki z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy modernizują i wyposażają wnętrze klubu wiejskiego oraz teren wokół niego.

Plan Odnowy Miejscowości Daniec: www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=1935

Statut sołectwa Daniec: https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=1063

Galeria zdjęć z sołectwa  

 

Władze sołeckie

 

Wersja XML