Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze zadanie z 2021 r. w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowane

Brak opisu obrazka 

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy realizację zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 r. pod nazwą „Zakup projektora multimedialnego i wymiana oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu”. Prace remontowe zostały zakończone i odebrane bez uwag. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 5.000,00 zł, udało się zakupić niezbędne materiały do wymiany oświetlenia, a montaż nowych opraw LED znacznie podniósł standard wnętrza klubu. Zakupiony został również projektor multimedialny, który w przyszłości umożliwi organizację dodatkowych warsztatów i spotkań tematycznych.

 

 

Wersja XML