Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - zadanie w Chrząstowicach

Brak opisu obrazka

Kolejny projekt w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 r. został zakończony. Tym razem sołectwo Chrząstowice zrealizowało zadanie pod nazwą „Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie samorządowym w Chrząstowicach”. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona została na zakup stołu i ławek do altany oraz ławek i kosza do segregacji odpadów na plac zabaw. Nowe wyposażenie znajduje się na miejscu zaledwie od kilku dni i doskonale spełnia swoją rolę. Mieszkańcy gminy oraz turyści korzystający z tras rowerowych chętnie odpoczywają w altanie, natomiast rodzice przychodzący na plac zabaw ze sowimi pociechami cieszą się z nowych, znacznie wygodniejszych ławek z oparciem. Nowy kosz na śmieci umożliwia tak ważną dla nas wszystkich segregację odpadów w przestrzeni publicznej. Bardzo cieszymy się, że wniosek sołtys Elżbiety Bakanowicz dotyczył powyższego przedsięwzięcia. Poniżej dokumentacja fotograficzna.  

 

 

 

Wersja XML