Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Falmirowice

Chmajerowice, Chwalmierzowice, Fallmersdorf, Fallmierowitz wymienia się w dokumentach po raz pierwszy w roku 1297. Status niemiecki został wiosce nadany przez księcia Bolesława II. W 1534 roku oraz w latach 1723-25 Falmirowice liczyły jedynie 6 mieszkańców. W 1783 roku żyło tu 97 osób, a w 1865 roku wieś liczyła 5 kmieci, 4 zagrodników i 14 chałupników.

Według urbarzy z lat 1566-1567 mieszkali tu: Jan Puzdro, Martin Michel, Petr Sekirka, Matusch Nalepa, Mates Michen, Kuba Wludarz, Staniech Rogowski, Jan Schiroky i ogrodnik Climeck Schiroky. Wieś nie płaciła czynszu w srebrze, ani innego, bo posiadła list żelazny. Oddawali razem z mieszkańcami z Dumbrawic rocznie jednego woła na zamek, utrzymując stróża na zamku. Mesalia oddawali na parafię do Demby, każdy pół korca owsa. Dziesięcinę do archidiakonu w Opolu - 60 groszy. W ramach "robott" (pańszczyzny) chodzili na polowania i wykonywali żłoby. Palili też smołę i płacili od każdego pieca jak mieszkańcy z Budtkowicz i Lubnany. W 1830 roku Falmirowice posiadały 26 budynków, mieszkańców 193 (1 ewangelik), kościół katolicki i szkołę w Dębiu, mieszkali tu 2 kowale, 2 tkacze.

Od XVI wieku, aż do wybuchu wojny 30-letniej, wydobywano na falmirowickich polach wokół wsi i na bagiennych łąkach (Großer Weißer Lug) darniową rudę żelaza, którą przetapiano na miejscu w prymitywnych dymarkach.

Wierni z Falmirowic zawsze podlegali kościołowi w Dębiu albo Raszowej, dzieci chodziły do szkoły do Dębia - tak jest do dziś.

W drugiej połowie XIX wieku mieszkał tu znany w całej okolicy uzdrowiciel, fachowiec od złamań kości, Błażej Giesa. Uzdrowicielskie zdolności posiadali także jego potomkowie.

W lasach między Falmirowicami a Suchym Borem, w miejscu gdzie w XIX wieku znajdował się kamieniołom "Kamionki", stał zamek, w którym mieszkali właściciele wsi Dobredembie: Gerko, jego córka Elizabeth z mężem Desprimim i Konrad Smeil. Zamek popadł w ruinę po przejściu wojsk szwedzkich przez dębską ziemię. Jego ostatnim mieszkańcem był legendarny rozbójnik Madej, stąd miejscowi nazwali to miejsce "Zamkiem Madeja". W sąsiedztwie zamku znajdował się bazaltowy pagórek, z którego wydobywano tłuczeń pod pokłady szynowe, nowe drogi i budowy. Pozostało po nim jeziorko źródlane - Falmirowickie Kamionki.

Falmirowice stały się znane na Opolszczyźnie dzięki Śląskiej Fabryce Świec, dziś już nieistniejącej. Dziś wieś ma charakter rolniczy i liczy obecnie 420 mieszkańców. Działają tu dwa zakłady kamieniarskie. Falmirowice mają swoją jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło DFK. Istnieje tu również prężna grupa miłośniczek nordic walking, która codziennie, bez względu na pogodę, przemierza z kijkami kilka kilometrów.

W wiosce mieszka znany grafik i malarz Andrzej Olczyk. Jego dzieła zdobiły wnętrza wielu galerii w Polsce i za granicą. Olczyk uwiecznia w swych grafikach i na obrazach zabytki dębskiej okolicy. Jest też autorem licznych murali - obrazów na murach.

Co roku na przełomie stycznia i lutego w Falmirowicach odbywa się Ogólnopolski Przełaj Kolarski. Mieszkańcy organizują wiele spotkań okolicznościowych służących dobrej zabawie i integracji.

Na początku 2004 roku sołectwo przystąpiło do Programu Odnowy Wsi. Wizja wsi brzmi: "Falmirowice - zintegrowana, wysportowana, otwarta nadzieja zbója Madeja". Projekt zakłada kultywowanie starej i tworzenie nowej tradycji w postaci corocznych festynów "Zbója Madeja", modernizację świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawę estetyki wsi, a przede wszystkim integrację społeczną. W ramach programu "Odnowy wsi" i środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy remontują klub wiejski. Odwiedzając Falmirowice warto zwrócić uwagę na piękne kapliczki przydrożne. Zachęcamy też do odwiedzenia pięknego placu zabaw oraz chwili odpoczynku na łonie natury nad „Falmirowickimi kamionkami".

Plan Odnowy Miejscowości Falmirowice: www.chrzastowice.bip.net.pl/?a=1939

Statut sołectwa Falmirowice: https://chrzastowice.bip.net.pl/?a=1067

Galeria zdjęć z sołectwa:

 

Władze sołeckie

Wersja XML