Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Marszałkowska Inicjatywa Obywatelska w gminie Chrząstowice

W gminie Chrząstowice zakończone zostały projekty realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Dziś, 7 września, 2021 r. sołtysi Dańca, Dąbrowic i Chrząstowic odebrali z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Rafała Bartka pamiątkowe tabliczki. Spotkanie odbyło się w klubie samorządowym w Chrząstowicach.

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Obejmuje lata 2020-2022 i przewiduje kwotę 5.000 złotych dla każdego sołectwa w regionie na realizację własnych projektów.

W 2020 roku zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej realizowały sołectwa: Dębie, Falmirowice i Suchy Bór. Były to:

- Przygotowanie i utwardzenie podłoża pod ułożenie kostki brukowej na placu przy boisku sportowym w miejscowości Dębie.

- Zakup materiałów do remontu i elementów wyposażenia toalet w klubie wiejskim w Falmirowicach.

- Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Suchym Borze.

W tym roku wykonaliśmy następujące przedsięwzięcia:

- Doposażenie altany i placu zabaw przy klubie samorządowym w Chrząstowicach.

- Remont chodnika przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach.

- Zakup projektora multimedialnego i wymiana oświetlenia w klubie wiejskim w Dańcu

W przyszłym roku projekty w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej składać mogą sołectwa Dębska Kuźnia, Lędziny i Niwki.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML