Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Odnowy Wsi

Wszelkie informacje na temat Programu Odnowa Wsi znajdują się na stronie: www.odnowawsi.eu

W roku 2001 jako pierwsze do programu przystąpiło sołectwo Chrząstowice, które już w tym samym roku uzyskało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś opolska" oraz zajęło II miejsce w kategorii „Najlepszy projekt Odnowy wsi" za „Parking – wiejski plac spotkań" obok Klubu Samorządowego w Chrząstowicach.

W roku 2002 do programu przystąpiły sołectwa Dębie i Suchy Bór, a w roku 2003 r. kolejne dwa sołectwa : Daniec i Lędziny.

Dębie w roku 2003 zajęło II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska" w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi pn. „Klub Wiejski i Remiza Strażacka w Dębiu - miejsce czynu, rozrywki i wypoczynku" oraz III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś opolska 2004".

W 2004 roku zagroda Państwa Róży i Huberta Kiwus z Lędzin zajęła III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza zagroda".

Kolejne sołectwa : Falmirowice i Dębska Kuźnia przystąpiły do programu „Odnowa Wsi" w roku 2004. Zagroda Państwa Katarzyny i Karola Harthof z Dębskiej Kuźni w roku 2003 otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza zagroda".

W 2005 roku do programu przystąpiły ostatnie dwa sołectwa: wiosną – Dąbrowice, a jesienią - Niwki

Program Odnowy Wsi w Gminie Chrząstowice – najważniejsze projekty:

Dąbrowice:

- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej: malowanie kafelkowanie, wymiana okien, tynkowanie, porządkowanie terenu wokół budynku

- remont kapliczki

Dębie:

- remont i modernizacja klubu wiejskiego

- zorganizowanie podróży studyjnej z krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu oraz przedstawicieli regionów partnerskich samorządu woj.opolskiego w maju 2007 r.

- remont kapliczki Nepomucena

- remont budynku „Molkownia" i utworzenie na strychu świetlicy dla młodzieży

- odnowienie pomnika

- wykonanie punktu oświetleniowego na ul. Zielonej

- wydrukowanie widokówek promujących Dębie

Dębska Kuźnia:

- remont studni przeciwpożarowej

- wykonanie herbu wsi

- remont remizy OSP, oświetlenie placu przy remizie

- remont Samorządowego Domu Spotkań

- remonty kapliczek

- uszycie śląskich strojów ludowych

- wykonanie pomnika-herbu z dwujęzycznym napisami „Witamy w Dębskiej Kuźni"

- uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy stacji PKP

Suchy Bór:

- utworzenie boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej

- utworzenie i wyposażenie placu zabaw

- budowa szałasu grillowego

- prace remontowe przy świetlicy wiejskiej – wymiana okien, drzwi, rozbudowa zaplecza kuchennego

- sprzątanie terenów otaczających Suchy Bór

Niwki:

- budowa Ośrodka Sportu i rekreacji: porządkowanie placu, wykonanie podłącza energetycznego, przygotowanie placu, ogrodzenie terenu, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych oraz ław i stołów

- odnowienie zabytkowego krzyża

Lędziny:

-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej- „Świetlica wiejska – miejsce spotkań, kształcenia i przyjaźni

- utworzenie placu zabaw

Daniec:

- modernizacja klubu wiejskiego – remont sali, strychu i kuchni

- budowa parkingu przy klubie

- remont kapliczki

Falmirowice:

- remont świetlicy wiejskiej – wymiana dachu, okien, parapetów, tynkowanie ścian

- rozbudowa garażu OSP

Chrząstowice:

- budowa parkingu przy klubie samorządowym

- budowa i wyposażenie placu zabaw

- remont szatni LZS Chrząstowice

- budowa boiska rezerwowego i jego wyposażenie

 

Wersja XML