Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021r. została ogłoszona wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników z IV kwartale 2021 r.

 

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

 

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki)

 

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolnika, małżonka i domownika w IV kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł .

 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzani powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie:

 

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za IV kw. 2021 r. tj. 31 październik 2021 r. przypada w niedziele to za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 listopada 2021 r.  (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mający zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

 

 

Opracowała 07.10.2021 r.

Katarzyna Bunkiewicz - Kierownik  Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

 

 

Wersja XML