Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta na wykonanie rurociągu - informacja dla mieszkańców Dębia

W związku z koniecznością podłączenia posesji w miejscowości Dębie do kanalizacji sanitarnej, Plada sp. z o.o. oferuje wykonanie rurociągu grawitacyjnego od przepompowni do budynku w cenie 1500,00 zł brutto dla długości rurociągu do 10 m. Każdy kolejny metr wnosi dopłatę w wysokości 150 zł  brutto / mb. Usługa jest w pełni kompleksowa – Plada sp. z o.o. zapewnia sprzęt, materiał, robociznę oraz usługę geodezyjną.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości Dębie zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w celu podpisania umowy na wykonanie przyłączenia. Ostateczny termin zgłaszania się to 30.11.2021r.

 Równocześnie informujemy, iż klienci wykonujący podłączenia we własnym zakresie są zobowiązani zgłosić odbiór wykonanego przyłącza na otwartym wykopie firmie Plada sp. z o.o. Następnie proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu podpisania umowy na odbiór nieczystości (należy podać aktualny stan wodomierza). Klienci indywidualnie wykonujący przyłącz są dodatkowo zobowiązani do przekazania przedsiębiorstwu wod-kan Plada sp. z o.o. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza.

 

 

Plada sp. z o.o.

PDFogłoszenie oferta Dębie 10.2021.pdf
 

Wersja XML