Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła

logo RPO.png

 

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie na projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Chrząstowice poprzez wymianę i likwidację indywidualnych źródeł ciepła” w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Chrząstowice

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

- poprawę sprawności indywidualnych źródeł ciepła mieszkańców Gminy Chrząstowice poprzez wymianę na bardziej ekologiczne

- likwidacji indywidualnych nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Chrząstowice poprzez przyłączenie do sieci gazowej

- zwiększeniu udziału wykorzystania odnawialnych źródeł  energii.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie wielu długoterminowych korzyści o charakterze społecznym, środowiskowym i gospodarczym, wśród których wymienia się poprawę jakości powietrza oraz poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Wartość projektu: 1 033 895,53 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 351 524,48 zł

Wersja XML