Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej w gminie Chrząstowice

Obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice tj: kluby i świetlice, boiska sportowe są ogólnodostępne. Zasady korzystania reguluje uchwała nr XI.64.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie a także zarządzenie nr 379.2021 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Chrząstowice.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek o udostępnienie hali sportowej w Chrząstowicach: DOCXwniosek o udostępnienie obiektu użyteczności publicznej.docx PDFwniosek o udostępnienie hali sportowej w Chrząstowicach.pdf
   
 2. Wniosek o udostępnienie świetlicy/klubu/innego obiektu użyteczności publicznej: DOCXwniosek o udostępnienie obiektu użyteczności publicznej.docx PDFwniosek o udostępnienie obiektu użyteczności publicznej.pdf
   
Wersja XML