Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym - Chrząstowice, działka nr 1056/814

Chrząstowice, 17.11.2021 r.

 

 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

- nr 1056/814, pow. 0,0060 ha, karta mapy 4, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem KP. Symbol KP oznacza tereny ciągów pieszych i pieszo – jezdnych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 3.500,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 17 listopada 2021 r. do dnia 7 grudnia  2021 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 29 grudnia 2021 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

Wersja XML