Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono przebudowę ulicy Wrzosowej w Suchym Borze

W listopadzie została zakończona realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowej w Suchym Borze”.

W ramach inwestycji została przebudowa droga na odcinku 245 m.

Roboty polegały m.in. na budowie kanału technologicznego, wykonaniu konstrukcji i odwodnienia drogi, wykonaniu nawierzchni drogi z asfaltu oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego, a także wykonaniu zjazdów do posesji i wykonaniu progu zwalniającego.

Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

Wersja XML