Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Życie kulturalne w gminie Chrząstowice

Mimo iż w gminie Chrząstowice nie istnieje żaden ośrodek czy dom kultury, życie kulturalne kwitnie. W tym zakresie prężnie działają u nas zarówno placówki oświatowe jak i organizacje pozarządowe. Nie brakuje również społeczników, którzy dbają o pielęgnację lokalnej tradycji i zwyczajów. W każdej miejscowości istnieje klub lub świetlica wiejska - miejsce spotkań okolicznościowych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zebrań sołeckich.

W Chrząstowicach ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna. Oprócz udostępnienia zbiorów biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową: ferie zimowe, spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, konkursy, wystawy własne i pozyskiwane oraz lekcje biblioteczne. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Dańcu oraz sprawuje patronat nad Regionalną Izbą Śląską im. Konrada Mientusa w Dańcu.

Z inicjatywy młodych mieszkańców Dębskiej Kuźni od stycznia 2015 r. w Dębskiej Kuźni funkcjonuje Multimedialne Centrum Integracji. Mieści się ono w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kolonii. Utworzenie Centrum kosztowało prawie 70 tys. zł. Za tę kwotę zostały zakupione komputery, monitory, telewizor, meble biurowe oraz meble do aneksu kuchennego i schody, położono tynki, pomalowano ściany, zapewniono też dostęp do internetu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Multimedialne Centrum Integracji w Dębskiej Kuźni czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 19.00. W Centrum można także pograć w skata oraz gry planszowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

W gminie nie brakuje również pasjonatów, którzy zbierają przeróżne przedmioty i starają się uchronić od zapomnienia dawne dzieje naszej ziemi.

W Dańcu mieści się Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa. Bramy tej kulturalnej placówki otwarły się w 1978 roku. Znajduje się tu ponad 600 eksponatów. Goście zachwycają się dziedzictwem naszych ojców przedstawionych w działach: historia OSP Daniec, stary sprzęt rolniczy, sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia starych rzemieślników, stroje starzyków, stara porcelana, zabytki sakralne, instrumenty muzyczne, militaria. Jest i kącik egzotyczny, gdzie przechowuje się pamiątki ks. Gintera Rychlikowskiego z Dańca z jego misji w Peru i brata Norberta Kleinerta z Antoniowa z pracy w winnicy Pańskiej w Ziemi Świętej. Osobny kącik eksponuje sztukę odlewniczą: ogrodzenia nagrobne, epitafia hutników ozimeckich z XIX wieku. W izbie znajdują się też monografie Dańca, ludowej kapeli Filów, obszerna monografia danieckiej OSP. Na ścianie rozmieszczono stare mapy. Leżą eksponaty z epoki kamienia łupanego. Daniecka Izba Muzealna jest otwarta dla tych, którzy pragną poznać przeszłość naszej pięknej ziemi.

Od początku lat 90-tych na terenie gminy funkcjonują Koła Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej. Działacze mniejszości organizują kursy językowe, pielęgnują niemieckie i śląskie tradycje, zakładają wiejskie chóry, zespoły taneczne, orkiestry, a wspólnie z radami sołeckimi i strażakami współorganizują festyny oraz okolicznościowe uroczystości i konkursy.

Rady sołeckie oraz stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy są organizatorami takich imprez kulturalnych jak:

- wodzenie niedźwiedzia

- koncert kolęd

- Babski Comber

- Dzień Kobiet

- festyny rodzinne

- festyny letnie

- spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Dziecka

- dożynki

- spotkania ze św. Mikołajem

- jarmarki bożonarodzeniowe

Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Urząd Gminy Chrząstowice organizuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy pokazy robienia świątecznych dekoracji w wykonaniu zawodowej florystki.

W latach 2010-2014 Gmina Chrząstowice razem z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowała projekt "Historia lokalna na podstawie wybranych powiatów, miast i gmin".

W licznych wydarzeniach kulturalnych ściśle współpracują placówki oświatowe działające na terenie gminy. To głównie one są organizatorami takich wydarzeń i imprez kulturalnych jak: święto wiosny połączone z topieniem marzanny, obchody nocy świętojańskiej, święta pieczonego ziemniaka, walentynki, halloween, spotkań z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W Dańcu funkcjonuje zespół wokalny Dan-Berg. W Chrząstowicach oraz w Suchym Borze działają chóry parafialne. W 2009 roku powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice. W Suchym Borze funkcjonuje Klub 50+, który jest inicjatorem wielu działań skierowanych do osób powyżej 50 roku życia - wieczorków tanecznych, spotkań z literaturą czy filmem itp. W Chrząstowicach działa Klub Seniora.

W gminie Chrząstowice mieszkają i tworzą uznani malarze, graficy, muzycy, fotograficy, sportowcy, publicyści, naukowcy, filmowcy, animatorzy kultury, artyści ludowi. Ich dzieła bywają prezentowane nie tylko w województwie opolskim, ale w całym kraju, nawet za granicą.

W Rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego ujęte są dwa obiekty zabytkowe położone na terenie Gminy Chrząstowice: pałac (obecnie Ośrodek Resocjalizacji MONAR) w Zbicku pochodzący z 1930 roku oraz park pałacowy.

W ewidencji zabytków prowadzonej przez Wójta Gminy figuruje 108 zabytków, z kolei w ewidencji pomników prowadzonej przez Wójta Gminy znajduje się 11 obiektów.

Wersja XML