Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsięwzięcie "Poznaj Polskę"

Brak opisu obrazka

 

Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie otrzymały 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z punktem przedszkolnym w Dańcu.

 

Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 37.577,00 zł.

 

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 

Podczas wycieczek w 2021 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

 

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu:

(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 4.528,00 zł)

 

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu:

(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000,00 zł)

 

Klasy I-III Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu:

(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 3.049,00 zł)

 

Klasy IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej z punktem przedszkolnym w Dańcu:

(dofinansowanie ze środków MEiN w wysokości 15.000,00 zł)

 

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina Chrząstowice musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.

O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń. Gratulujemy zatem dyrektorom szkół czujności i cieszymy się, że wszystkie wycieczki, o które wnioskowaliśmy w 2021 r., uzyskały dofinansowane. Uczniom tych placówek życzymy udanych wycieczek.

 

Pozostałe 2 szkoły podstawowe z terenu gminy Chrząstowice tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni zapowiedziały już chęć złożenia wniosków w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w naborze w 2022 r.

 

Wersja XML