Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Dwunasty Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Chrząstowicach odbył się 27 listopada 2021 r. Wydarzenie miało miejsce w Świetlicy „Pod lipami” w Dębskiej Kuźni. Poprzedziły je zebrania sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych jednostkach OSP. W zjeździe uczestniczyło 12 delegatów z sześciu jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy Chrząstowice, przedstawiciele władz krajowych Związku, Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz przewodniczący Rady Gminy Chrząstowice. Zjazd zaakceptował działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w latach 2016-2021 oraz udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrał dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału Związku OSO RP. Zatwierdził także nowy skład Zarządu, który tworzą przedstawiciele wszystkich OSP z terenu gminy Chrząstowice. Na stanowisko prezesa ponownie wybrany został Florian Ciecior.

Wydarzenie było okazją do podsumowań, podziękowań i gratulacji. Strażakom wręczono w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego pamiątkowe statuetki z okazji 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz sfinansowane z budżetu gminy Chrząstowice torby z narzędziami do działań ratowniczych.

Na terenie gminy Chrząstowice działa sześć jednostek OSP, trzy z nich (OSP Suchy Bór, OSP Dębie, OSP Chrząstowice) włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

Najważniejsze dane liczbowe:

OSP Chrząstowice - 36 członków, dwa samochody (Star, Renault),w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 95 interwencjach, (tj. pożary, miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe)

OSP Daniec – 25 członków, dwa samochody (Iveco oraz Jelcz), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 86 interwencjach;

OSP Dębska Kuźnia – 36 członków, dwa samochody (Star i Ford Transit), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 82 interwencjach;

OSP Dębie – 45 członków, dwa samochody bojowe (Mercedes i Tatra), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 66 interwencjach;

OSP Falmirowice – 42 członków, jeden samochód bojowy (Mercedes), w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 32 interwencjach;

OSP Suchy Bór – 53 członków, dwa samochody (Iveco oraz MAN), samochód lekki (Fiat Ducato) oraz quad – jako grupa poszukiwawcza, w latach 2016 -2020 jednostka brała udział w 187 interwencjach.

Interwencje na terenie gminy Chrząstowice w latach 2016-2020:

Rok

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

2016

20

26

3

49

2017

20

27

4

51

2018

40

40

8

88

2019

40

61

10

111

2020

40

68

7

115

Suma

160

222

32

414

 

Jednostki OSP na terenie gminy Chrząstowice to prężnie działające organizacje. Zdobywają środki na prowadzoną działalność z budżetu gminy a także korzystają z innych programów pomocowych, pozyskują sponsorów oraz organizują zbiórki. Strażacy nie tylko gaszą pożary i dbają o nasze bezpieczeństwo, są też niezwykle zaangażowani w życie społeczne i kulturalne naszych miejscowości, organizują gminne zawody sportowo pożarnicze, biorą czynny udział w pracach rad sołeckich i innych organizacji, są radnymi, zabezpieczają imprezy sportowe i inne, nieustannie ćwiczą i doskonalą swoją sprawność oraz umiejętności poprzez udział w przeróżnych specjalistycznych spotkaniach czy szkoleniach. W czasie pandemii wspomagali osoby starsze i niepełnosprawne w transporcie do punktów szczepień, brali udział w kampanii informacyjnej oraz wspierali personel medyczny pełniąc dyżury w punkcie szczepień w Chrząstowicach.

Za całą dotychczasową działalność Druhnom i Druhom z jednostek OSP z terenu gminy Chrząstowice serdecznie dziękujemy. Życzymy Wam samych sukcesów, sił i wytrwałości i kolejnych lat owocnej współpracy.

 

 

Wersja XML