Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Wójt Gminy Chrząstowice, reprezentujący Gminę Chrząstowice w sprawach gospodarki nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości :

 

                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Numer działki  

Powierzchnia do oddania w dzierżawę w m²/ha

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 

obręb :

Chrząstowice

Ul. Dworcowa 38

gmina :

Chrząstowice

 

OP10/00077543/3

 

Część działki nr 237/35, k. m. 6 obręb Chrząstowice.

 

 

40 m ²

 

Budowa odcinka kanalizacji teletechnicznej 6 otworowej wraz z posadowieniem szafy telekomunikacyjnej, studni przed szafowej i przyłączem energetycznym.

 

 

Nieruchomość gruntowa. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką , ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.


 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń Gminy Chrząstowice – ul. Dworcowa 38, na okres 21 dni, tj. od dnia 01.12.2021r. do dnia 21.12.2021r., a także zamieszcza na stronach internetowych Gminy Chrząstowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Wersja XML