Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Chrząstowicach powstanie dom dziennego pobytu

Dziś (1grudnia 2021 r.) podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom Dziennego Pobytu w Chrząstowicach”. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony został w ramach przetargu a jest nim konsorcjum firm: OPOL-SKA sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole i OPOL-SKA sp. z o.o., ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole. Planowany w budżecie gminy na 2022 r. koszt inwestycji to 950 tys. zł. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie robót planuje się na czwarty kwartał 2022 r.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML