Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Chrząstowice z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

162 739,20 zł – tyle wynosi dopłata przyznana gminie Chrząstowice z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Umowa na dofinansowanie została podpisana 23 grudnia 2021 r. przez Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cieciora oraz Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego.  

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowuje się przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogą docierać środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. 

 

 

 

 

Wersja XML